:
     _  _            : Katedra Lingwistyki Komputerowej
     | | _| | ___ _ __       : Uniwersytetu Jagiellonskiego
     | |/ / |/ _ \| '_ \      :
     |  <| | (_) | | | |      : 
     |_|\_\_|\___/|_| |_|      :        
                    :